موج وبلاگی دوست شهیدت کیه !؟

سفارش تبلیغ
صبا ویژن
هر انسانی عطر خاصی دارد.

                    
گاهی...

بعضی ها عجیب بوی خدا می دهند.

نوشته شده در تاریخ شنبه 92 آذر 30 توسط فائـــــزه همـّـــت

 

 

وقتی صدایش میزدنند سردار  ...


شاید با خود زیر لب میگفت :


"نوکر به راه و شیوه ی ارباب میرود


شاید... شبیه تو بی سر کند خدا مرا

 

 

 
نوشته شده در تاریخ پنج شنبه 92 آذر 21 توسط شهید آینده

دو بال پرواز که مرا به آسمان خدایی می برند ...

شهیدان محمد ابراهیم همت و حسین خرازی...

در شگفتم که چه سان شهیدان خدا

به آسمان رسیدن را به زمینینان و خاکیان

تقدیم میکنند

عشق است به آسمان پریدن

با دوبال خدایی

عشق است به آسمان پریدن

با بالهایی از جنس شهیدان

عشق است به آسمان پریدن

با شهیدان که راه آسمانی شدن را به خاکیان دربند نشان می دهند

تو

در اوج اسمانها به پرواز درمی آیی تا

من به خیال رسیدن به تو 

بال های زخم خورده را التیام بخشم

و به پرواز درآیم

باشد که بالهایی چون بال فرشتگان مرا به اوج آسمانی ترین آسمانها برساند

به شهیدان

به یادگارهای باقی مانده از دفاع مقدس

به گلهای عاشق خدایی...

 
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 92 آذر 6 توسط شهید آینده

 

گردش خون در رگهای زندگی شیرین است،
اما ریختن آن در پای محبوب شیرین ‌تر است؛
و نگو شیرین ‌تر، بگو بسیار بسیار شیرین تر
... 
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 92 آذر 6 توسط شهید آینده