موج وبلاگی دوست شهیدت کیه !؟

سفارش تبلیغ
صبا ویژن

میان خاک سر از آسمان درآوردیم

چقدر قمری بی آشیان در آوردیم

وجب وجب تن این خاک مرده را کندیم

چقدر خاطره ی نیمه جان درآوردیم
نوشته شده در تاریخ پنج شنبه 92 بهمن 24 توسط شهید آینده

 

ما بعد از شما هیچ نکردیم

چفیه هایتان را به دست فراموشی سپردیم

و وصیت نامه هایتان را نخوانده رها کردیم........
نوشته شده در تاریخ شنبه 92 بهمن 5 توسط شهید آینده