موج وبلاگی دوست شهیدت کیه !؟

سفارش تبلیغ
صبا ویژن
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 92 مرداد 27 توسط شهید آینده
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 92 مرداد 27 توسط شهید آینده
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 92 مرداد 27 توسط شهید آینده


وقتی حاجی در حال بازگشت به طرف قرارگاه بوده تا در آن جا فکری به حال خط مقدم بکند در همان سه راهی مرگ به شهادت می رسد. پس از رفتن حاج همت به سمت عقب یکی دو ساعتی طول نکشید که خط ساکت شد. همان خطی که حدود یک ماه لحظه ای درگیری در آن قطع نشده بود و این سبب تعجب همه شد. ما منتظر ماندیم . گفتیم شاید باز هم درگیری آغاز شود.

صبح فردا هوا روشن شد اما باز هم از حمله دشمن خبری نشد. اطلاع نداشتیم که چه اتفاقی افتاده است. بی خبر از آن بودیم که در جزیره سری از بدن جدا شده و حاج همت بی سر به دیدار محبوب رفته و
دستی قطع شده همان دستی که برای بسیجیان در خط آب آورد. جزیره با شهادت حاجی از تب و تاب افتاد. بالاخره زمانی که اطمینان حاصل شد از حمله عراقی ها خبری نیست، تصمیم گرفتم به عقب برگردم.

در حالی که به عقب برمی گشتم در سه راهی چشمم به پیکر شهیدی افتاد که سر در بدن نداشت و یک دست او نیز از بدن قطع شده بود. از روی لباسهای او متوجه شدم که پیکر مطهر حاج همت است اما از آنجا که شهادت ایشان برایم خیلی دردناک بود همان طور که به عقب می آمدم خود را دلداری می دادم که نه این جنازه حاج همت نبود. وقتی به قرارگاه رسیدم و متوجه شدم که همه دنبال حاجی می گردند به ناچار و اگر چه خیلی سخت بود اما پذیرفتم که او شهید شده است.

شب همان روز بدن پاک حاجی به عقب برگشت و من به قرارگاه فرماندهی که در کنار جاده فتح بود رفتم. گمان می کردم همه مطلع هستند اما وقتی به داخل قرارگاه رسیدم متوجه شدم که هنوز خبر شهادت حاجی پخش نشده است. روز بعد متوجه شدم که جنازه حاجی در اهواز به علت نداشتن هیچ نشانه ای مفقود شده است. من به همراه شهید حاج عبادیان و حاج آقا شیبانی به اهواز رفتیم.

علت مفقود شدن جنازه حاج همت نداشتن سر در بدن او بود.

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 92 مرداد 1 توسط شهید آینده

 

شهید حاج محمد ابراهیم همت

در دومین وصیت نامه بجامانده از خود نوشته است:

خویشتن را در قفس محبوس می بینم و می خواهم از قفس به در آیم

سیمهای خاردار مانعند.

من از دنیای ظاهر فریب مادیات و همه آنچه که از خدا بازم می دارد متنفرم. 
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 92 مرداد 1 توسط شهید آینده